30-04-2019 - Wykonywanie pali CFA na obiekcie MS-4 w km 24+408.