30-10-2018 - Prace budowlane na obiekcie WD 11 w km 24+222.