30-11-2018 - Prace budowlane na obiektach WD11.1 i WD9.