30-11-2018 - Widok na początek projektowanego odcinka w km 19+200.