30.07.2018 - Odhumusowanie terenu pod budowę w miejscowości Gadka.