30.07.2018 - Prace przygotowawcze przy budowie bypassu na DK 50.