30.07.2018 - Prace przygotowawcze przy budowie Węzła Kołbiel.