30.07.2018 - Prace przygotowawcze w km. 21+850 w miejscowości Bocian.