31-08-2018 - Prace przy wzmacnianiu podłoża na DOPT2 oraz prace porządkowe.