Planowany przebieg trasy S 17 w miejscowości Gadka.