Pomiary kontrolne na linii gazowej wysokiego ciśnienia.