Widok na projektowaną lokalizację węzła Kołbiel i plac składowy.