Wycinka drzew w projektowanym pasie drogowym w miejscowości Ostrowik.